Vanaf 1 januari 22 wordt de opdracht zorggarantie jonge kinderen ingebed in de bovenlokale werking van het agentschap Opgroeien.

Allereerst: de scope van de opdracht wijzigt niet, de gezinnen tot wie zorggarantie zich richt, zijn die waarin er sprake is van een situatie van ernstige verontrusting en (dreigende) uithuisplaatsing van jonge kinderen die omwille van hun kwetsbaarheid nood hebben aan een onmiddellijk inzetbaar begeleidings- en/of verblijfsaanbod. Situaties die zich in de periode van de zwangerschap en rondom de geboorte manifesteren (concreet spreken we over de leeftijd -9 mnd. - 3 jaar).

De mogelijkheden die zorggarantie in 2022 biedt om te trachten te verhelpen aan de situatie van ernstige verontrusting, blijven eveneens gelijkaardig:

Concreet richt u uw vragen en/of aanmeldingen vanaf januari 2022 tot ACT: